Co je to BMI a jak jej vypočítat?

Čo je to BMI a ako ho vypočítať?
Čo je to BMI a ako ho vypočítať?

Zdravie a zdravý životný štýl je dnes témou číslo jedna. Všetci sa snažíme stravovať  zdravo, cvičiť a mať dostatok pohybu. Avšak ani to nám nezaručuje, že naše telo bude zdravé a organizmus bude fungovať optimálne. Zdravie totiž nesúvisí s váhou ani s výškou ale pre jeho optimálny stav je potrebné zohľadniť viacero faktorov. Preto existujú spôsoby, ktorými vieme skontrolovať ako sa naše telo cíti a docieliť tak zlepšenie v rámci zdravého životného štýlu.


Výpočet BMI indexu

BMI = hmotnosť v kg / výška v m2

Zdroj: sme.sk

Príklad: Žena s výškou 170 cm (1,70 m) váži 60 kg. Jej BMI sa vypočíta nasledovne:
BMI = 60/(1,70)2
BMI = 60/3,4
BMI = 17,65


BMI alebo Body Mass Index je v preklade index telesnej hmotnosti. Ide o najbežnejší a najvyhľadávanejší nástroj na meranie obezity. Jeho výpočet sa realizuje tým, že hodnotu telesnej hmotnosti v kilogramoch delíme druhou mocninou výšky v metroch. Vo všeobecnosti sa však používa skôr ako štatistický nástroj pre porovnávanie populačných rozdielov.

Na internete nájdete množstvo kalkulačiek a iných prístrojov, ktoré vám umožnia jednoduchým spôsobom zistiť vaše BMI. Dôležité je však v zápätí porovnať zistené hodnoty s tabuľkou a až tak môžete zistiť aký je váš index telesnej hmotnosti. Presnejší spôsob je však vo forme detailnejších testov, ktoré zahŕňajú viaceré vaše individuálne vlastnosti a zameriavajú sa konkrétne len na vaše telo.

zelenina a ovocie

Ako individuálny nástroj však nie plnohodnotný. Je to spôsobené najmä tým, že pre presné určenie individuálneho BMI potrebujete klásť dôraz na viaceré faktory, nie len na výšku a váhu. Dôležitými faktormi u konkrétneho jedinca sú napríklad množstvo svalstva, tuku, stavba tela a podobne. Práve preto nie je vhodné považovať tento údaj za plnohodnotný pre jednotlivca pokiaľ nie sú zohľadnené aj ostatné aspekty.


BMI a obezita

Tento výpočet však môžete použiť na približné posúdenie obezity. Obezita je nadmerné ukladanie energetických zásob v podobe tuku z rôznych príčin. Obezita vedie k viacerým zdravotným problémom a dokonca môže spôsobovať aj psychické problémy. Najčastejšie dochádza k obezite vtedy, keď je príjem potravy väčší ako samotný výdaj.

Máte problém s nadváhou? Prečítajte si o tabletkách na chudnutie. Naozaj fungujú?

Obezita sa väčšinou prejavuje u ľudí, ktorí majú sedavú prácu, či jedia príliš veľa kalórií. Taktiež je obezita často spôsobovaná aj problémami so spánkom. Problémami však môžu byť aj iné zdravotné ťažkosti, či branie iných farmaceutík. Taktiež môže byť obezita spôsobená aj geneticky. Existujú mnohé štúdie, ktoré hovoria o priamom spojení obezity s genetickými predispozíciami.

voda

BMI sa v súčasnosti dá využiť bezplatne práve prostredníctvom internetu. Taktiež je dôležité vedieť, že BMI je diferencované podľa pohlavia. Taktiež majú iné BMI športovci, či seniori. Je dôležité zohľadňovať aj tieto faktory pri presnejšom určovaní BMI. Tento spôsob určovania indexu telesnej hmotnosti môže byť veľmi výhodný najmä pre ľudí, ktorí túto informáciu ocenia len informačne a nebudú z nej vyvodzovať žiadne závažné dôsledky.

Avšak pokiaľ sa chcete zamerať na presnejšie meranie vášho BMI, množstva svalov a iných proporcií, siahnite po presnejšom a individuálnejšom spôsobe. K dispozícii máte napríklad spoľahlivejší ABSI, ktorý zohľadňuje aj tvar tela. Taktiež existujú prístroje ako InBody a podobne. Napriek tomu však BMI môže byť dobrým spôsobom ako zistiť váš približný index telesnej hmotnosti a tak zaručiť, že vaše telo nemá problémy s obezitou.